O nás

TRADICE A SOUČASNOST

VODING HRANICE je projektově inženýrskou společností vycházející z více než stoleté tradice přípravy a realizace vodohospodářských staveb v Hranicích – tedy městě, které je dodnes centrem vodárenství v České republice. Vždyť již první vodovody v Rakousku-Uhersku byly připravovány v Hranicích a odtud stavěny po celém tehdejším mocnářství.

Dnešní společnost VODING HRANICE je přímým pokračovatelem vodohospodářské tradice a je si vědoma odpovědnosti za její uchování v současných potřebách, výši technické úrovně i kvalitě. Sídlo společnosti se nachází v Hranicích ve vlastní budově, ve které se odehrává veškerá činnost.

Společnost s ručením omezeným vznikla již v roce 1991 z předních odborníků vodohospodářské projekce SmVaK Ostrava a v současné době má cca 20 pracovníků. V nové společnosti bylo ihned po jejím vzniku a bez přerušení činnosti započato s přípravou celé řady projektů vodovodů a kanalizací s rozsahem od nejjednodušších komunálních až po vodovody skupinové a nadoblastní.

Pravděpodobně největší stavbou v historii projektování vodovodů v Hranicích byla stavba nadoblastního Vodovodu Pomoraví, zásobujícího obyvatelstvo v okresech Šumperk, Olomouc a Prostějov. Jedná se o dílo, které zásobuje více než 200 tis. obyvatel. Čítá řadu pramenišť, dvě velké úpravny vody, desítky vodojemů, čerpacích stanic a stovky kilometrů potrubí nejrůznějších dimenzí.

Plaketa

ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost VODING HRANICE je profesně vybavena tak, že i nejsložitější projekty může zabezpečovat ve všech profesích vlastními pracovníky. Zkušený tým je připraven pro činnost generálního projektanta a dílo může nabídnout komplexně – tedy od zpracování studie, investičního záměru, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení až po výkon autorského dozoru, vedení zkušebního provozu, závěrečné vyhodnocení stavby a provozního řádu.

V současnosti nabízíme rovněž komplexní inženýrskou činnost, a to ve všech stupních přípravy a realizace stavby. V posledním období rovněž VODING HRANICE realizuje drobnější stavby vlastními prostředky. Velké a náročné stavby pak nabízí ve spolupráci s týmem předních firem z oborů stavebnictví, strojně-technologického, elektromontážního, MaR, ASŘTP. V takovém týmu pak působí ve funkci koordinátora postupu prací.